GRUPA WEB-COM
ul.Tęczowa 2 b 43-340 Kozy

Pomoc

Opłata za użytkowanie platformy ErpBox jest naliczana w oparciu o abonament miesięczny. Typ pakietu dobierany jest w automatyczny sposób na podstawie ilości odebranych zamówień i ilości aktywnych ofert, jakie miały miejsce w minionym miesiącu

Pamiętaj, że pierwsze 21 dni jest całkowicie za darmo i bez zobowiązań!

 

Co wpływa na cenę abonamentu?

  • ilości zamówień, które wpłynęły do ErpBox;
  • ilości aktywnych ofert, zsumowanych ze wszystkich podłączonych kanałów sprzedaży (brany jest pod uwagę dzień miesiąca, w którym liczba ofert była największa);
  • ilość użytkowników;
  • ilość miejsca na dane.

 

Czy po okresie testowym muszę przedłużać ważność konta?

Nie, wszystko dzieje się automatycznie. Jeśli po zakończeniu okresu testowego system wykryje dalszą historię logowania i użytkowania konta, automatycznie włączy się okres płatny.

 

Czy muszę zgłosić zamknięcie konta, aby system nie naliczał opłat?

Jeśli po zakończeniu okresu testowego na koncie nie ma aktywności i historii logowań - opłaty nie zostaną naliczone. Co więcej - jeśli okres testowy nie został wykorzystany np. z uwagi na brak czasu, w dowolnym momencie możesz powrócić do testowania  ErpBox - w tym celu zgłoś do BOK zlecenie wznowienia okresu testowego.

 

Kiedy otrzymam fakturę i gdzie ją znajdę?

Faktura jest wystawiana w pierwszym tygodniu każdego miesiąca i będzie dostępna do pobrania w zakładce Administracja > Moje rozliczenia. Dla przykładu: jeśli Twój okres testowy skończył się 10.07.2020 - pierwszą fakturę otrzymasz najpóźniej 07.08.2020r za okres od 10.07.2020 do 31.07.2020r.

 

Ile zapłacę?

W zakładce Administracja > Moje Rozliczenia w rubryce Wykorzystanie limitów są przedstawione statystyki konta. Porównaj Ilość Ofert i Zamówień z cennikiem. Faktura jest wystawiana na podstawie danych z ostatniego dnia miesiąca, a każdego 1 dnia miesiąca wartości są naliczane od nowa. Dzięki temu pakiet jest elastyczny - może się zmieniać w zależności od wielkości Twojej sprzedaży.

abonament1.png (65.6 kB)

 

Opłata za dodatkowych użytkowników

Za każdego dodatkowego użytkownika, ponad ilość dostępną w przypisanym pakiecie abonamentu, obowiązuje dopłata 5zł / mc.

Przykład: W zakładce Administracja > Konta użytkowników utworzone są 4 konta. Liczba zamówień/ofert w ostatnim dniu miesiąca wskazuje na abonament Standard. Abonament Standard domyślnie zawiera w pakiecie 3 użytkowników, więc do faktury zostanie doliczona opłata 5zł netto za 1 dodatkowe konto.