GRUPA WEB-COM
ul.Tęczowa 2 b 43-340 Kozy

Pomoc

Spis treści:

1. Do czego służy i jak działa import produktów?

2. Import produktów ze sklepu online/serwisu aukcyjnego:

3. Import z zewnętrznego systemu magazynowego

4. Import z pliku importu/XML

5. Import z Fakturownia.pl

6. Baza produktów zaimportowana, co dalej?

 

Do czego służy i jak działa import produktów i ofert?

Rozróżniamy 2 rodzaje importów:

 • import produktów
 • import ofert/aukcji

 

Import produktów
Umożliwia pobranie i utworzenie wspólnego dla wszystkich kanałów sprzedaży magazynu produktów, na podstawie aukcji/ofert z wybranego kanału sprzedaży sprzedaży. Zaimportowane produkty pojawią się w zakładce Towary i usługi -> Produkty. Produkt w bazie zawiera tytuł, ean/sku, opis, cenę, stan magazynowy.

Zalecamy, aby każdemu sprzedawanemu produktowi, niezależnie od ilości aukcji na których jest wystawiony, odpowiadała tylko jedna pozycja magazynowa w Towary i usługi -> Produkty

 

Import ofert/aukcji
Umożliwia pobranie do ErpBox informacji o wystawionych aukcjach wraz z odnośnikami do portali sprzedażowych, bez tworzenia na ich podstawie pozycji magazynowych.

Po wykonaniu importu:

 • aukcjami/ofertami z Allegro, eBay i Shoper możesz zarządzać za pomocą wbudowanego w ErpBox managera (zakładka Sprzedaż);
 • aukcje/oferty ze wszystkich platform sprzedaży (również sklepów online) są wyświetlane w zakładce Relacje Produktów, w celu podłączenia pod indywidualne pozycje magazynowe z zakładki Towary i usługi > Produkty.

 

Import produktów ze sklepu online/serwisu aukcyjnego:

Przejdź do zakładki Towary i usługi > Produkty > W prawym górnym rogu przycisk Import produktów > Przycisk Importuj przy wybranym kanale sprzedaży.

 

Wariant I - jeden kanał sprzedaży (np. tylko sklep online)

W formularzu importu ustaw TAK przy opcji import produktów oraz import ofert.

import-photo1.png (25.9 kB)

 

Wariant II - wiele platform sprzedażowych, ta sama oferta produktów

1. Przejdź do Towary i usługi > Produkty > Import produktów / ofert > Platformy. Wybierz z listy platformę sprzedaży z najbardziej rozbudowaną bazą produktów, kliknij przycisk Importuj. Na podstawie aukcji/ofert z tej platformy utworzony zostanie wewnętrzny, wspólny magazyn w ErpBox.

2. W formularzu importu ustaw:

 • Import Produktów: Tak
 • Import Ofert: Tak

3. Poczekaj, aż import produktów zostanie przeprowadzony weryfikując status w zakładce Administracja > Zadania.

4. Gdy import towarów zostanie zakończony, a baza towarów gotowa, dla pozostałych platform sprzedażowych zaimportuj oferty/aukcje:

 • Import produktów: Nie
 • Import ofert: Tak

Przykład: Klient posiada sklep na Prestashop, gdzie ma pełną ofertę swoich produktów. Większość produktów wystawił na Allegro na podstawie produktów z sklepu Prestashop. W ErpBox należy wykonać import produktów i ofert z Prestashop, a następnie import ofert konta Allegro (bez produktów).

 

Wariant III - wiele platform sprzedażowych, różna oferta produktów

Przykład: Klient posiada dwa konta Allegro na których wystawia różne produkty (konto1 - ubrania, konto - buty).

W formularzu importu ErpBox należy dla obu platform sprzedaży ustawiamy:

 • Import produktów: Tak.
 • Import ofert: Tak

 

Import produktów z zewnętrznego systemu magazynowego Enova/SubiektGT:

Skonfigurowanie dodatku SubiektGT / Enova automatycznie pobierze bazę produktów do ErpBox. Następnie korzystając z formularza importu należy pobrać tylko aukcje/oferty, ustawiając::

 • Import Produktów: Nie
 • Import ofert: Tak

 

Import produktów z Hurtowni/XML:

Jeśli produkty są w pliku XML (np. z hurtowni) zalecamy skorzystanie z zakładki Importu XML. Następnie, gdy baza produktów została zaimportowana z XML do ErpBox, przeprowadź import z kanałów sprzedaży ustawiając:

 • Import Produktów: Nie
 • Import ofert: Tak

 

Import produktów z Fakturownia.pl

Jeśli Twój główny magazyn produktów znajduje się w magazynie portalu Fakturownia wykonaj konfigurację zgodnie z instrukcją Integracja faktur i magazynu z Fakturownia. Następnie gdy produkty z Fakturowni zaciągną się do ErpBox, przeprowadź import ofert, bez importu produktów.

 

Baza produktów zaimportowana, co dalej?

Przejdź do zakładki "Relacje produktów" i ustaw synchronizację stanów magazynowych z oferowanymi produktami na wszystkich kanałach sprzedaży. Więcej w poradniku: KLIK!