GRUPA WEB-COM
ul.Tęczowa 2 b 43-340 Kozy

Pomoc

 1. Zaloguj się do ErpBox jako Administrator.

 2. Przejdź do: Administracja > Kanały Sprzedaży. Wyszukaj na liście eBay i kliknij przycisk Dodaj.

 3. Wypełnij formularz: 

  -lokalizacja sprzedaży - kraj sprzedaży Ebay

  -nazwa - dowolna nazwa (opis) konta

  -alias - 2 literowy skrót od którego będą rozpoczynać się numery zamówień z tego kanału, np. ER

  -Przekazywanie informacji  - włącz, jeśli po wygenerowaniu etykiety przez ErpBox, zamówienie w panelu eBay ma otrzymać numer przesyłki i status wysłane.

 4. Strefa klienta - czy generować link do formularza z podsumowaniem zamówienia. Link może być automatycznie wysyłany do klienta po skonfigurowaniu szablonów powiadomień.

 5. Szablon powiadomień klienta - inaczej wiadomości automatyczne. Wybierz, na podstawie którego zestawu szablonów klient ma otrzymywać powiadomienia o statusie realizacji zamówienia. Szablony należy skonfigurować w zakładce: Administracja -> Szablony Wiadomości. Więcej w poradniku: E-maile do klientów i szablony wiadomości.

 6. Konto e-mail - ustaw e-mail, z którego będą wysyłane wiadomości automatyczne z szablonów powiadomień. Nowy e-mail dodasz w zakładce: Administracja > Skrzynki pocztowe.

 7. Zapisz projekt, a na następnym ekranie kliknij w przycisk “Autoryzacja”.

 8. Zaloguj się do ebay i potwierdź udzielenie dostępu.

 

ErpBox dokona weryfikacji wprowadzonych danych i poinformuje o statusie połączenia. W przypadku błędu proszę sprawdzić poprawność danych.

 

 

Konto połączone, co dalej?

Sprawdź jak przeprowadzić konfigurację konta eBay w ErpBox: klik!

Utwórz wspólny magazyn produktów: klik!

Jak wystawić aukcję na eBay? Dowiesz się w tym poradniku: klik!

Jak wystawić aukcję wielowariantową: klik!