GRUPA WEB-COM
ul.Tęczowa 2 b 43-340 Kozy

Pomoc

Aby dokonać integracji ErpBox z kurierem EuroHermes należy postępować według następującej instrukcji:

Krok 1/4
Należy zalogować się do swojego konta ErpBox jako administrator.

Krok 2/4
Następnie należy przejść do: Administracja > Kurierzy i z listy dostępnych kurierów należy wybrać EuroHermes klikając w button "Dodaj"

Krok 3/4
Aby przejść dalej konieczne jest dodanie nowego kuriera > EuroHermes, wprowadzając dane takie jak poniższe:

  1. nazwa - dowolna nazwa (opis) konta

  2. login do panelu EuroHermes

  3. hasło do panelu EuroHermes

Krok 4/4
Po wykonaniu powyższych czynności zostaje się przeniesionym do szczegółów kuriera - w tym momencie ErpBox dokona weryfikacji wprowadzonych danych i poinformuje o statusie połączenia. W przypadku błędu proszę sprawdzić poprawność danych.

Uwaga! Połączenia można dokonać również z poziomu Administracja > Dodatki, gdzie z listy należy wybrać EuroHermes i nacisnąć button "Dodaj", po czym ma miejsce automatyczne przeniesienie do dodania nowego kuriera (patrz krok 3/4).

Ważne! Aby dodać kuriera trzeba mieć utworzone konto i podpisaną umowę z danym kurierem. Dodanie kuriera w ErpBox jest integracją z danym systemem i nie powoduje założenia konta u danego kuriera.

 

Wiele punktów nadania:

Jeśli do ErpBox jest podłączonych kilka integracji kurierskich system domyślnie przypisuje dla wszystkich kurierów jeden, ten sam adres nadawcy. Jeśli chcesz korzystać z wielu różnych punktów nadania, skontaktuj się z BOK ErpBox w celu wprowadzenia zmian na Twoim koncie.