GRUPA WEB-COM
ul.Tęczowa 2 b 43-340 Kozy

Pomoc

Dane niezbędne do konfiguracji

Integracja ErpBox z kurierem InPost jest możliwa poprzez interfejs API, czyli dzięki udostępnieniu zasobów z systemu InPost. Aby uzyskać niezbędne dane, wyślij wiadomość na adres integracja@inpost.pl z adresu e-mailowego wykorzystywanego przy logowaniu do manager.paczkomaty.pl.

 

Treść wiadomości powinna być następująca:

“Proszę o udostępnienie id oraz tokenu dla API Shipx. Serwer produkcyjny.

Adres: ...

NIP: ...

Imię i Nazwisko: ...

Nr. Telefonu: ...

Adres e-mail: ...

Nr. rachunku bankowego:...“

Ważne:

  • W miejsce kropek "..." prosimy wpisać odpowiednie dane.
  • W odpowiedzi pracownik Inpost przekaże token oraz id i tutaj uwaga: token kończy się literą, a nie znakiem kropki (".").

 

Integracja kuriera InPost do ErpBox:

1. Przejdź do: Administracja > Kurierzy. Z listy dostępnych kurierów należy wybrać Inpost klikając w przycisk "Dodaj".

2. Wprowadź dane:

  • nazwa - dowolna nazwa (opis) konta;

  • adres nadawcy - dane nadawcy pojawiające się na etykiecie;

  • identyfikator - id otrzymany w wiadomości od Inpost;

  • klucz API - token otrzymany w wiadomości od Inpost.

3. Kliknij przycisk “Zapisz”, a ErpBox dokona weryfikacji wprowadzonych danych i poinformuje o statusie połączenia. W przypadku błędu proszę sprawdzić poprawność danych.

Wiele punktów nadania:

Jeśli do ErpBox jest podłączonych kilka integracji kurierskich system domyślnie przypisuje dla wszystkich kurierów jeden, ten sam adres nadawcy. Jeśli chcesz korzystać z wielu różnych punktów nadania, skontaktuj się z BOK ErpBox w celu wprowadzenia zmian na Twoim koncie.

 

Uwaga!

Nadawanie paczek usługą powiązaną z Allegro jest możliwe tylko dla zamówień spełniających poniższe 3 warunki:

  1. Zamówienia muszą wpłynąć z kanału sprzedaży "Allegro".
  2. Sprzedający musi udostępnić opcję dostawy Allegro Inpost.
  3. Kupujący musi wybrać sposób dostawy Allegro Inpost.
  4. W przypadku Paczkomatów InPost, paczkomat wybrany przez kupującego nie może zostać zmieniony na inny.

Uwaga!

Inpost akceptuje numery telefonu bez numeru kierunkowego, dlatego jeśli klient podał numer z kierunkowym i spacjami numer musi być formatowany (np. z +48 555-111-222 na 555111222)

Ważne!

Aby dodać kuriera trzeba mieć utworzone konto i podpisaną umowę z kurierem. Dodanie kuriera w ErpBox jest integracją z systemem i nie powoduje założenia konta u danego kuriera.