GRUPA WEB-COM
ul.Tęczowa 2 b 43-340 Kozy

Pomoc

Wstęp:

W związku z wymogiem Poczty Polskiej o zmianie hasła co 30 dni dla konta administratora, zalecamy utworzenie subkonta na stronie Elektronicznego Nadawcy i integrację ErpBox z subkontem.

Elektroniczny Nadawca - utwórz subkonto:

1. Zaloguj się do https://e-nadawca.poczta-polska.pl/

2. Przejdź do "Ustawienia" > "Lista użytkowników"

3. Dodaj nowe konto z uprawnieniami do:

 • "Transmitowanie plików do UP"
 • "Zarządzanie szablonami"
 • "Tworzenie przesyłek"
 • "Tworzenie przesyłek z szablonów"
 • "Zarządzanie książką adresową"
 • "Zarządzanie adresami dok. zwrot."
 • "Widok faktur"

4. Wybierz dostępny profil nadawcy oraz dostępną kartę.

 

Konfiguracja Poczty Polskiej w ErpBox:

1. Zaloguj się do ErpBox jako administrator.

2. Przejdź do Administracja > Kurierzy i wybierz “Poczta Polska”.

3. Wypełnij formularz:

 • nazwa - dowolna nazwa (opis) konta,
 • adres nadawcy - dane nadawcy pojawiające się na etykiecie,
 • login: login utworzonego subkonta
 • hasło: hasło utworzonego subkonta

4. Zapisz formularz.

5. ErpBox dokona weryfikacji wprowadzonych danych i poinformuje o statusie połączenia. W przypadku błędu należy sprawdzić poprawność danych.

 

Informacja

W przypadku posiadania więcej niż jednego urzędu nadania istnieje możliwość wyboru domyślnego urzędu nadania przesyłki. W tym celu należy edytować aktywnego kuriera Poczty Polskiej i w ustawieniach wybrać "Urząd nadania".

 

Ważne!

Aby dodać kuriera trzeba mieć utworzone konto i podpisaną umowę z danym kurierem. Dodanie kuriera w ErpBox jest integracją z danym systemem i nie powoduje założenia konta u danego kuriera.

 

Poczta Polska Allegro

W celu włączenia tej opcji prosimy zapoznać się z poradnikiem na stronie Allegro.

W systemie ErpBox konfiguracja polega na 3 krokach:

1. Dodaj kuriera Poczty Polskiej w ErpBox zgodnie z powyższym poradnikiem.

2. Podczas konfigurowania Poczty Polskiej wybierz metody Allegro w akapicie"obsługiwane usługi nadania paczki".

3. Przy nadawaniu przesyłki wybierz odpowiednią metodę Allegro.

 

Wysyłka jest możliwa do zastosowania przy zamówieniach Allegro, dla których klient wybrał ofertę promocyjną Poczty Polskiej.