GRUPA WEB-COM
ul.Tęczowa 2 b 43-340 Kozy

Pomoc

Aby dokonać integracji ErpBox z kurierem GLS należy wysłać do swojego przedstawiciela firmy GLS skan wypełnionego i podpisanego formularza dostępu do API (pobierz formularz - DOC). W odpowiedzi uzyska się nowy login i hasło, które to trzeba będzie podać w powiązywaniu Erpbox. Następnie należy:

Krok 1/4
Należy zalogować się do swojego konta ErpBox jako administrator.

Krok 2/4
Następnie należy przejść do: Administracja > Kurierzy i z listy dostępnych kurierów należy wybrać GLS klikając w button "Dodaj"

Krok 3/4
Aby przejść dalej konieczne jest dodanie nowego kuriera > GLS, wprowadzając dane takie jak poniższe:

  1. nazwa - dowolna nazwa (opis) konta
  2. adres nadawcy - dane nadawcy pojawiające się na etykiecie
  3. login: login do API otrzymany w wiadomości od przedstawiciela
  4. hasło: hasło do API otrzymane w wiadomości od przedstawiciela
  5. typ etykiety: typ, w jakim będzie drukowana etykieta umieszczona na paczce
  6. typ potwierdzenia nadania: format danych, jakie będą pobierane podczas drukowania potwierdzenia nadania

Krok 4/4
Po wykonaniu powyższych czynności zostaje się przeniesionym do szczegółów kuriera - w tym momencie ErpBox dokona weryfikacji wprowadzonych danych i poinformuje o statusie połączenia. W przypadku błędu proszę sprawdzić poprawność danych.

Uwaga! Połączenia można dokonać również z poziomu Administracja > Dodatki, gdzie z listy należy wybrać GLS i nacisnąć button "Dodaj", po czym ma miejsce automatyczne przeniesienie do dodania nowego kuriera (patrz krok 3/4).

Ważne! Aby dodać kuriera trzeba mieć utworzone konto i podpisaną umowę z danym kurierem. Dodanie kuriera w ErpBox jest integracją z danym systemem i nie powoduje założenia konta u danego kuriera.

 

Wiele punktów nadania:

Jeśli do ErpBox jest podłączonych kilka integracji kurierskich system domyślnie przypisuje dla wszystkich kurierów jeden, ten sam adres nadawcy. Jeśli chcesz korzystać z wielu różnych punktów nadania, skontaktuj się z BOK ErpBox w celu wprowadzenia zmian na Twoim koncie.