GRUPA WEB-COM
ul.Tęczowa 2 b 43-340 Kozy

Pomoc

Aby przypisywać bądź zmieniać uprawnienia dla poszczególnych użytkowników ErpBox wystarczy wykonać następujące kroki:

1. Należy wybrać z menu po lewej stronie moduł "Administracja".

2. Następnie należy wejść w zakładkę "Lista użytkowników".

3. Po prawej stronie każdego użytkownika są dostępne buttony "Akcje", aby zmienić uprawnienia należy wejść w ten z napisem "Edycja".

4. Należy zaznaczyć na liście odpowiednie role (jedną lub więcej), które chcemy nadać danemu użytkownikowi, są to:

  •  użytkownik - może zarządzać zamówieniami i produktami oraz wysyłać paczki. Brak dostępu do zakładek: Administracja, Centrum Dowodzenia, Księgowość
  •  księgowy - dodatkowo ma dostęp do zakładki Księgowość
  •  zarządca sklepu - dostęp do zakładki ErpBox Shop i może ją konfigurować
  •  zarządca sprzedaży - dostęp do zakładki ErpBox Shop bez opcji konfiguracji
  •  administrator - dostęp do wszystkich zakładek. Może usuwać paczki. 

Ważne: ErpShop to rozwiązanie indywidualne możliwe do wdrożenia po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta ErpBox.