GRUPA WEB-COM
ul.Tęczowa 2 b 43-340 Kozy

Pomoc

Spis treści:

1. Jak dodać nowego użytkownika.

2. Role, czyli uprawnienia użytkowników.

3. Historia zmian.

4. Jak przypisywać bądź zmieniać uprawnienia dla już istniejących użytkowników.

Dodanie nowego użytkownika:

1. Przejdź do zakładki Administracja > Konta użytkowników > Lista.

2. Kliknij przycisk Dodaj Użytkownika w prawym górnym rogu.

3. Wypełnij formularz.

4. Użytkownik przechodząc pod główną domenę np. https://sklep.erpbox.pl/ będzie logował się adresem e-mail i hasłem podanym w formularzu.

 

Role, czyli uprawnienia użytkowników:

W formularzu tworzenia/edycji użytkownika poprzez nadanie ról możesz sprecyzować do których modułów powinno mieć dostęp nowe konto.

  • użytkownik - może zarządzać zamówieniami i produktami oraz wysyłać paczki. Brak dostępu do zakładek: Administracja, Centrum Dowodzenia, Księgowość
  • księgowy - dodatkowo ma dostęp do zakładki Księgowość
  • zarządca sklepu - dostęp do zakładki ErpBox Shop i może ją konfigurować
  • zarządca sprzedaży - dostęp do zakładki ErpBox Shop bez opcji konfiguracji
  • administrator - dostęp do wszystkich zakładek. Może usuwać paczki. 

 

Historia zmian:

Dodanie nowego konta użytkownika pozwala na większą kontrolę nad podejmowanymi przez pracowników akcjami.

W zakładce Administracja > Konta użytkowników > Historia zmian sprawdzisz listę aktywności poszczególnych kont.

Dodatkowo przechodząc do szczegółów zamówienia, w zakładce Historia Zmian widoczna jest lista użytkowników, którzy zajmowali się obsługą i edycją tego zamówienia.

 

Jak przypisywać bądź zmieniać uprawnienia dla już istniejących użytkowników:

1. Przejdź do zakładki Administracja > Konta użytkowników > Lista.

3. Po prawej stronie każdego użytkownika są dostępne przyciski, aby zmienić uprawnienia należy kliknąć przycisk z napisem Edycja.

4. Należy zaznaczyć na liście odpowiednie role (jedną lub więcej), które chcemy nadać danemu użytkownikowi.

 

Ważne: ErpShop to rozwiązanie indywidualne możliwe do wdrożenia po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta ErpBox.