GRUPA WEB-COM
ul.Tęczowa 2 b 43-340 Kozy

Informacje o zbieraniu danych osobowych w ErpBox

Administrator danych oświadcza, że posiada status administratora danych osobowych w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w odniesieniu do zbioru danych zawierającego dane osobowe klientów Usługobiorcy w ramach usługi ErpBox pod adresem https://www.erpbox.pl.

Dane będą przetwarzane w celu ułatwienia klientowi zarządzania zamówieniami, produktami, wysyłkami z różnych kanałów sprzedaży i przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych do świadczenia usługi ErpBox, zgodnie z jej Regulaminem.

Pamiętaj:
Korzystając z ErpBox masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, jak również do:
• ich poprawiania,
• żądania ich usunięcia,
• ograniczenia ich przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania,
• ich przenoszenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.